برگزاری مراسم شب هشتم محرم

شب هشتم از دهه عزای اباعبدالله الحسین(ع) با استقبال زیاد دانشجویان و با شور حال و فراوان برگزار شد.قرائت زیارت عاشورا ،سخنرانی ذکر مصیبت و سینه زنی از بخش های این مراسم بود. صوت های مداحی و روضه شب هشتم محرم جهت دانلود قرار داده شده اند.


برگزاری مراسم شب هفتم محرم

شب هفتم از دهه عزای اباعبدالله الحسین(ع) با استقبال زیاد دانشجویان و با شور حال و فراوان برگزار شد.قرائت زیارت عاشورا ،سخنرانی ذکر مصیبت و سینه زنی از بخش های این مراسم بود. صوت های مداحی و روضه شب هفتم محرم جهت دانلود قرار داده شده اند.


برگزاری مراسم شب ششم محرم

شب ششم از دهه عزای اباعبدالله الحسین(ع) با استقبال زیاد دانشجویان و با شور حال و فراوان برگزار شد.قرائت زیارت عاشورا ،سخنرانی ذکر مصیبت و سینه زنی از بخش های این مراسم بود. صوت های مداحی و روضه شب ششم محرم جهت دانلود قرار داده شده اند.


برگزاری مراسم شب پنجم محرم

شب پنجم از دهه عزای اباعبدالله الحسین(ع) با استقبال زیاد دانشجویان و با شور حال و فراوان برگزار شد.استقبال دانشجویان ، اساتید و کارمندان از مراسم این شب به قدری بالا بود که تمام فضای بزرگ مسجد و حسینیه پیامبر اعظم مملو از جمعیت بود. قرائت زیارت عاشورا ،سخنرانی ذکر مصیبت و سینه زنی از …


برگزاری مراسم شب چهارم محرم

شب چهارم از دهه عزای اباعبدالله الحسین(ع) با استقبال زیاد دانشجویان و با شور حال و فراوان برگزار شد.قرائت زیارت عاشورا ،سخنرانی ذکر مصیبت و سینه زنی از بخش های این مراسم بود. صوت های مداحی و روضه شب چهارم محرم جهت دانلود قرار داده شده اند.


برگزاری مراسم شب اول محرم

شب اول از دهه عزای اباعبدالله الحسین(ع) با استقبال زیاد دانشجویان و با شور حال و فراوان برگزار شد.قرائت زیارت عاشورا ،سخنرانی ذکر مصیبت و سینه زنی از بخش های این مراسم بود. صوت های مداحی و روضه شب اول محرم جهت دانلود قرار داده شده اند.